از کانال های اجتماعی خود بیشترین بهره را ببرید

Comparisons with WP Social Ninja

انتخاب کنید و اوج بگیرید!

قدرت در دستان شماست!

ویژگی هاWP Social NinjaSmash BalloonSpotlightWPelfsight
پلتفرم های اجتماعی متعدد29+4133
سفارش چند پست5 Types2 Types5 Types2 Types
ایجاد قالب های متعدد
به روز رسانی خودکار با پست های جدید
قابل دسترسی به موتور جستجو
فیدهای اجتماعی
Number of Social Platforms for Feeds4418
طرح های قالب از پیش ساخته شده7+9+2+
حساب های چندگانه
نمایش فیدهای هشتگ
Detailed Posts Settings
Show Posts with Words or Hashtags
Detailed Feed Settings
Customizable Video Settings
Pop-up Lightbox for Photos & Videos
Feed Header with Profile Details
Social Reviews
تعداد پلتفرم‌ها برای نظرات1020
Multiple Business/Places
Multiple Templates9+ Template7+ Template
Display Reviews from Multiple Platform
Include (Hand-picked) Reviews by Name
Multiple Rating Style3 Types1 Type
Controllable Reviewer Name & Image
CTA Button to Write Reviews
Social Chat
Number of Chat Platforms155
Multiple Templates4 Template9 Templates
Set The Time When Online
Chat Icons7+ Icons6 Icons
Chat box DecorationYes
On-Page Multiple Live Chat
ویژگی هاWP Social NinjaSmash BalloonSpotlightWPelfsight
پلتفرم های اجتماعی متعدد29+4133
سفارش چند پست5 Types2 Types5 Types2 Types
ایجاد قالب های متعدد
به روز رسانی خودکار با پست های جدید
قابل دسترسی به موتور جستجو
فیدهای اجتماعی
تعداد پلتفرم‌ها برای نظرات4418
طرح های قالب از پیش ساخته شده7+9+2+
حساب های چندگانه
نمایش فیدهای هشتگ

چرا سوشال نینجا برتر است؟

پلتفرم های اجتماعی که برند شما را جلو می برند

WP Social Ninja شمارا از تمامی افزونه های اجتماعی بی نیاز میکند

WP Social Ninja platforms