پلاس اضافی

مجموعه کلیدی از برنامه‌های افزودنی انعطاف‌پذیر برای دادن ویژگی‌های بسیار مورد نیاز المنتور.

گزینه های جهانی

از ابزارهای جهانی ما برای افزودن تجربه کامل سایت استفاده کنید.

ویژگی های خاص

مجموعه‌ای از برنامه‌های افزودنی که به شما کمک می‌کند محتوا را بین دامنه‌ها کپی کنید، CSS سفارشی را برای آنچه که نیست اعمال کنید

ستون های اضافی

با طیف وسیع افزونه های مهم ما به ستون های Elementor خود بال بدهید