پلاس ساز

مجموعه سازنده قدرتمند برای سایت المنتور شما. وبلاگ سفارشی، فروشگاه ووکامرس، پاپ آپ ها و منوهای متعدد خود را بسازید.

پلاس بیلدر:

ناوبری پست
پست متا
ارسال تصویر ویژه
ارسال مطالب
ارسال نظر
نویسنده پست
جست و جوی پست
عنوان پست
حساب من
اهنگ سفارش
وو سبد خرید
وو پرداخت
وو تک نمونه ها
وو تک زبانه
وو تک قیمت
وو تک تصویر
وو تک زبانه
وو فیلتر
ارتفاع برابر
کپی پیست مقاطع دامنه
راهنمای ابزار جهانی
جلوه های سه بعدی شیب جهانی
رنگ روکش ویژه جهانی
محتوای انیمیشن اسکرول
فیلتر جست و جو
نوار جست وجو
فیلتر پاپ آپ معین
فیلتر درون خطی
فیلتر افقی
وو متشکرم
منو موبایل
مگامنو افقی
هدر اضافی
خرده نان
پنجره بازشو
اف بوم

استایل یک

استایل دو

استایل سه

Style 4